جابه جا شدن میکروتیرها بر روی طول لغزشی سرعت و عدد پوازوی در جریان درون میکروکانال های فوق آبگریز

ساخت وبلاگ
چکیده : ارزیابی اثر جابه جا شدن میکروتیرها بر روی طول لغزشی سرعت و عدد پوازوی در جریان درون میکروکانال های ... با عنوان : جابه جا شدن میکروتیرها بر روی طول لغزشی سرعت و عدد پوازوی در جریان درون میکروکانال های فوق آبگریز بخوانید :
ارزیابی اثر جابه جا شدن میکروتیرها بر روی طول لغزشی سرعت و عدد پوازوی در جریان درون میکروکانال های شامل سطوح فوق آبگریز

ارزیابی اثر جابه جا شدن میکروتیرها بر روی طول لغزشی سرعت و عدد پوازوی در جریان درون میکروکانال های شامل سطوح فوق آبگریز

مقاله پیش رو ، مقاله ارئه شده در کنفرانس بین الملی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع می باشد که خلاصه آن به شرح زیر است: خلاصه از مسایل مهم و کاربردی که نظر بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است مسئله ی افت فشار درون میکرو کانال ها می باشد. بدلیل قطر کم ...

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 6 بهمن 1396 ساعت: 22:40