کتاب مهندسی سیلاب نویسنده : دکتر حبیب موسوی جهرمی به صورت فایل pdf

ساخت وبلاگ
چکیده : کتاب مهندسی سیلاب نویسنده : دکتر حبیب موسوی جهرمی به صورت فایل pdf در 263 صفحه ... با عنوان : کتاب مهندسی سیلاب نویسنده : دکتر حبیب موسوی جهرمی به صورت فایل pdf بخوانید :
به صورت فایل pdf در 263 صفحه
در این پروژه کتاب " مهندسی سیلاب " نویسنده : دکتر حبیب موسوی جهرمی به صورت فایل pdf در 263 صفحه طبق موارد زیر بیان شده است: 1- مقدمه و تاریخچه 2- هیدرولیک سیلاب 3- روش های حل معادلات 4- روش های مفهومی حل معادلات سیلاب 5- ضریب زبری مانینگ آبراهه های اصلی و سیلابدشتها 6- برکه های تاخیری سیلاب 7- سازه های کنترل سیلاب در حوزه های آبریز 8- سیل بند (دایک) 9- کانال های تخفیف سیل 10- سدها، سازه های کنترل، مهار وتخفیف سیلاب 11- ...
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 18:28